اخبار

Resurrecting the Champ

Resurrecting the Champ

  • Jan 26, 2012

فیلم "Resurrecting the Champ" معادل فارسی آن "احیای میدان جنگمحصول سال 2007 سینمای آمریکاست که کارگردانی آن را رُد لوری بر اساس فیلمنامه ای از مایکل بارتمن و الیسون بارنت در ژانر درام/ورزشی بر عهده گرفته است . بیشتر