فرکانس های جدید ام بی سی پرشیا

ام بی سی پرشیا با ایجاد تغییراتی در فرکانس های خود در ماهواره های عرب ست و نایل ست اقدام به پخش برنامه های تلویزیون روی فرکانس های جدیدی کرده است . فرکانس های کنونی به زودی متوقف خواهند شد. با تنظیم گیرنده های خود با مشخصات ذیل برنامه های ما برای شما بینندگان گرامی قابل دریافت است:

Satellite: AB7
Frequency: 12398 Mhz
Polaraization: Vertical
Symbol rate: 27500
Fec:3/4

هرگونه تغیرات آتی را در اسرع وقت در اختیار شما خواهیم گذاشت .

با تشکر فراوان