• تاریخ انتشار April 16, 2012

Gardener of Eden

فیلم "Gardener of Eden" محصول سال 2007 سینمای آمریکاست که کارگردانی آن را کوین کانولی بر اساس داستانی از آدم تکس داویس بر عهده گرفته است .

  • تاریخ انتشار April 16, 2012

Gardener of Eden

فیلم "Gardener of Eden" محصول سال 2007 سینمای آمریکاست که کارگردانی آن را کوین کانولی بر اساس داستانی از آدم تکس داویس بر عهده گرفته است .

در این فیلم که در ژانر کمدی/درام ساخته شده بازیگران عمده ای همچون لوکاس هاس در نقش آدام هاریس، اریکا کریستنسن در نقش مونا هیوکسلی، جیووانی ریبیسی در نقش ویک و دیوید پاتریک کلی در نقش پا هریس بازی می کنند .

خلاصه داستانفیلم: آدم هاریسجوانی است که به دنبالدستگیرییکتجاوزگرزنجیرهای خود در دام عشق می افتد .

او کارمندی است کههنوزباپدر و مادر خود زندگیمیکند . و وقت بیکاری خود را همچوننوجوانانبا دوستان خود میگذراند اما زمانیکه به طور تصادفیهمسایهزیباروی خود را از خطر مورد تجاوز قرار گرفتن نجات میدهد معتقدمی شود کهماموریت او در زندگی مبارزه بامجرمین است ...

MBC PERSIA روز دوشنبه 16-4-2012، ساعت 22:30 دقیقه به وقت امارات، 18:30 دقیقه گرینویچ فیلم "Gardener of Eden" را به نمایش می گذارد .