• تاریخ انتشار March 18, 2012

Fade to Black

فیلم Fade to Black محصول مشترک انگلستان، ایتالیا وصربستان است که در سال 2006 تولید شده و کارگردانی این فیلم را الیور پارکر (Oliver Parker) انجام داده است. فیلمنامه آن نیز کار خود الیور پارکر است که بر اساس کتابی از داوید فراریو (DavideFerrario) نوشته است.

  • تاریخ انتشار March 18, 2012

Fade to Black

بازیگران این فیلم هیجانی / رمز آلود عبارتند از دانی هیوستن (Danny Huston) در نقش اورسن ویلز، دیگو لونا (Diego Luna) در نقش توماسو مورنو، پاز وگا (Paz Vega) در نقش لی پادوانی، کریستوفر والکن (Christopher Walken) در نقش پت بروستر و آنا گالینا (Anna Galiena) در نقش آیدا پادوانی.

داستانفیلمدربارهاورسونویلز (دانی هیوستن) است که در سال 1948 برای جبران شکست در زندگیزناشویی خود باریتاهیوارت، هالیوود را ترکمیکند وبه سویایتالیا بار سفر میبندد تا شاید در آنجاراهیبرای خروج از بن بستیکهبا آن روبرو است بیابد. وقتیکهاین مرد هالیوودی به رم پایتختایتالیامیرسد به فعالیتسینمایی خود ادامه میدهد و نقش اصلی جهت بازی در فیلم (جادویسیاه) برای او در نظر گرفتهمی شود. در این اثنا یکی از بازیگرانکشتهمی شود و اورسونویلزشیفتهلیپادوانی (پازوگا) دخترزیبارویبازیگرمتوفیمی شود. ولز به زودیدرگیربازیهایخطرناکسیاسیپس از جنگ در ایتالیامی شود، بازیهاییکهآمیزهای از ترور و سیاست است.

05-05-2012 ساعت 17:30 دقيقه به وقت گرينويچ پخش مي کند .