• تاریخ انتشار December 1, 2011

16 Blocks

درفیلم 16 BLOCKSکه توسط ریچارد دانر (Richard Donner) بر اساس فیلمنامه ای از ریچارد وینک (Richard Wenk) ساختهشده،بروسویلیز (Bruce Willis)در نقش پلیسی به اسم جک موسلی ظاهر می شود که درگذشته به عنوان یک کارشناس موقعیت شغلی خوبی داشته است اما اکنون دائم الخمر شده و زندگی ناخوشآیندی دارد .

  • تاریخ انتشار December 1, 2011

16 Blocks

روزی به او ماموریت درظاهر آسانی محول می شود ، او باید ادی بانکر را که یک جانی است به عنوان شاهد اصلی یک جنایت به ساختمان دادگستری برساند. جک این ماموریت را ساده می پندارد اما برخی ماموران فاسد پلیس سعی می کنند مانع رسیدن این شاهد به محل شهادت دادن شوند درنتیجه مسافت کوتاه میان او و ساختمان دادگستری، تبدیل به طولانیترین و سخت ترین فاصله ها می شود.

براساس پیش بینی او این ماموریت 15 دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید، لذا در بین راه تصمیم می گیرد برای خود صبحانه ای بخرد درحالیکه یک اتومبیل به آرامی آنها را تعقیب می کند و سرنشینان آن به دنبال فرصتی هستند تا شاهد را هدف گلوله قرار دهند و درست زمانی که جک از فروشگاه خارج می شود سعی کردند ادی را هدف قرار دهند اما جک جان ادی را نجات می دهد.

داستان فیلم اینگونه ادامه می یابد که بازرس فرانک نوجنت، نیروی کمکی برای آنها می فرستد اما جک در بین افراد نیروی اعزامی، پلیسی را شناسائی می کند که شبیه کسی است که ادی او را به عنوان جانی شناسایی کرده است در اینجاست که جک با دردسر مواجه می گردد زیرا از طرفی باید جان ادی را حفظ کند تا بتواند در دادگاه شهادت دهد و از طرف دیگر هم باید از جان خود حفاظت کند .

درکنار بروس ویلزبازیگرانیمانند،MosDef، David Morse، Jenna Stern و Casey Sander نقش آفرینی می کنند.

این فیلم تکاندهنده ،حادثه ای وجنایی محصول سال 2006 آمريكا را MBC PERSIAروز شنبه23-6-2012 ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 19:30 دقیقه به وقت گرینویچ پخش می کند.