EN
  • تاريخ النشر: 21 أبريل, 2009

هافت غصون القلب

هافت غصون القلب يا زيد والونّ*** من فرط نار الشوق والوجد والون
على عماهيج ٍ ليا اومنّ والونّ*** نهار شدّن الحني فوق الأغصان
سالت مدامع ناظري فوق خدّي*** وابديت للجهّال مكنون سدّي
نهار عاينت الحنايا تشدّي*** على ظعون الترف ميّاس الاردان

  • تاريخ النشر: 21 أبريل, 2009

هافت غصون القلب

هافت غصون القلب يا زيد والونّ*** من فرط نار الشوق والوجد والون

على عماهيج ٍ ليا اومنّ والونّ*** نهار شدّن الحني فوق الأغصان

سالت مدامع ناظري فوق خدّي*** وابديت للجهّال مكنون سدّي

نهار عاينت الحنايا تشدّي*** على ظعون الترف ميّاس الاردان

طفل ٍسلب عقلي بجيد ٍوقصّة*** ومبيسم ٍ ياحظ أبو من يمصّه

وقريدةٍ فيها الرعايف وُحُصّه*** ومغيزلات غزيّل ٍحين ينعان

شد الخيل وقلت يا ضيعة الراي*** غديت انا اصفق فوق يمناي يسراي

يا زيد من صلف امتحان الهوى إياي*** غديت للبيض الرعابيب ديّان

لجّ الهوى بي واشتعل في فؤاد*** يومن المحبّة همت من كلّ وادي

ومن الهنا يوم ارتحال البوادي*** غديت أدوّر جوف الاظعان حشوان

قالت عجوزٍ لي من البين غشيه: *** يا ولد بدّل مشيتك ما ذي بمشية

قلت: إنني يا ذي أدوّر لحشية*** قالت: بكارٍ؟ قلت: اصاعيب قعدان

واوحيت رمي الحكي منها وقفّيت*** من خوفتي عجز الخطا يوم قفّيت

قالت لعود ٍجالس ٍمن وراء البيت: *** ياعود من ذا؟ قال : ذا ولد عثمان

قالت عجوز ٍشينة الوجه والشيب: *** مشي الفتى جوف الظعن عندنا عيب

قلت :اخشي الله عالم السر والغيب*** وأومت, وقالت لي وأنا عاد زعلان

قالت : متاك مضيّعٍٍٍ ؟ قلت: قبل أمس*** قالت : شريق ٍ, قلت :لا وقفت الشمس

واسترمعت ملعونة الشيب بالخمس*** وقالت لشيبان ٍحذاها وشبّان:

والله ما جاكم يدوّر لصاحب*** ولا شعب قلبه من البين شاعب

إلاّ يدوّر بالحي الكواعب*** الناقشاتٍ بالبها روس الأوجان

قالت: أنا أمس شريِّق ٍأعاين*** يوم أنت تنشد راعيات الظعاين

الطفلتين اللي رمنّ الجماين*** قلت: إن في رأس العجوز ألف شيطان

صاحت وقالت: يا بن عثمان ريِّع*** من خوفة ٍحمّ الشفا لك يضيّع

متاك ياعذب السجايا مضيّع ؟*** قلت: الضحى أمس ٍ يوم زوغات الاذهان

يا علي اركب فوق حرٍّ شملاّ*** من نبت ثجّاج البطاحي تملاّ

وأقول يا من فوق كوره تعلاّ*** عج رأس نضوك لى ولو كنت مشتان

أوقف تحمّل رسلة ٍمن قبالي*** للي شعب بغزال عينيه بالي

قل له إذا جيته وذا البيت خالي: *** ألف ٍيودّيك السلام ابن عثمان

سلّم عليه وقل: ترى الوجه يمّه*** واخف الحكي لا مرّة ٍتسمع أمه

وقل له ترى من طول هجره وهمّه*** ما دار له مع جملة الناس ميدان

إن سايلك عني وقام يتحفى*** قل له ترى ما عنه شي ٍمخفّى

عذب النبا زين القبل والمقفَّا*** ومن الوله عدّلت عدلات الأفنان

إن سايلك غضّ النهد ناعم العود*** قل له ترى ما مرّة ٍعنه منشود

يا علي يا مبري عن الدوح بسعود*** يرجع لنا أيام الصبا مثلما كان

غضيّ طرف ٍكن خدّه الى اعرق*** برق ٍتلالا في طبوق ٍله اغرق

ومن عينها الخرسا ومن عرفها الحرق*** وين العيون الراسية؟! وين الأذهان ؟!

أعفر متركا بين عرضه وقوفه*** شيٍّ تضيع أفكارنا في وصوفه

بقذيلة ٍللعاشق اللي يشوفه*** حصٍّ وياقوتٍ وشاخٍ ومرجان

غرو ٍ سباني بالمعاني وبدَّل*** حرّف وصرّف فى قليبى وبدَّل

ينسف على مقفّى ردوفه مجدَّل*** كنه من البزخ المداليق قتيان