EN
  • تاريخ النشر: 20 أبريل, 2009

الألفية

ألــــفٍ أولــــف مــــن غــريــب الـفـنـونـي *** مـــن حـــب سـمــرٍ مـدعـجـات العـيـونـي
مـاهـو هــوى لــي يــا مــلا فـاعـذرونـي *** بـلـوى عـسـى مـــا يبـتـلـي الله الأجـــواد
أنـا إن بلـونـي يــا الـعـذارى فـأنـا الـلـي *** أقـلــط عـلــى القـيـفـان وأخـــذ وأخــلــي
يــا مـــن لـــه الـشـكـوى دمـوعــي تـهـلـي *** دب الـلـيــالــي مــــــا تـهـنــيــت بـــرقــــاد

  • تاريخ النشر: 20 أبريل, 2009

الألفية

ألــــفٍ أولــــف مــــن غــريــب الـفـنـونـي *** مـــن حـــب سـمــرٍ مـدعـجـات العـيـونـي

مـاهـو هــوى لــي يــا مــلا فـاعـذرونـي *** بـلـوى عـسـى مـــا يبـتـلـي الله الأجـــواد

أنـا إن بلـونـي يــا الـعـذارى فـأنـا الـلـي *** أقـلــط عـلــى القـيـفـان وأخـــذ وأخــلــي

يــا مـــن لـــه الـشـكـوى دمـوعــي تـهـلـي *** دب الـلـيــالــي مــــــا تـهـنــيــت بـــرقــــاد

الــبـــاء بـلــيــت بـــحـــب غــــــرّ الـثـنــايــا *** عـــفـــر بــــــروس مـشـمــرخــات الـبـنــايــا

هـــنـــيّ يــــــا ســـتـــر الــبــنــى بـالـهـنـايــا *** مــن يتـلـي الـلـي ذّبـلــه مـثــل الأ بـــراد

جـيــد الـمـهــا والـعـنــق عــنــق الـغـزالــي *** عـنـق الـفـريـد الـلــي جـفــل واستـشـالـي

يالله يـــــا مـنــشــى حـــقـــوق الـخـيــالــي *** تنـجـي خـلـيـلٍ فـــي كـنــان الـحـشـا زاد

والـــتـــا تـــرانـــي نـــاحــــلٍ كـالـعـلـيـلــي *** دهـــشٍ وخــلّــي دالــــهِ مــــا دري لــــي

إن مــا نـظــر لـــي نـــور عـيـنـي خلـيـلـي *** وإلا تـــرانـــي لــحــفـــرة الـــمــــوت وراد

الــمــوت عــنـــدي مـتّــســيٍ والـحـيـاتــي *** إلا إن سـقـانــي نــــور عـيــنــي شـفــاتــي

يــســـقـــي زروعٍ بــالــحــشــا هــايــفــاتــي *** مــــن مــــاء ثـنـايــا كالجـحـالـيـل نــضــاد

الــثـــا ثـلـيـلــه فـــــوق الأمــتـــان وافـــــي *** ومـجــدّ لـــه يـسـبـي العشـاشـيـق ضــافــي

والـخـشـم مـصـقـولٍ غــــدا بــــه سـنـافــي *** قــــرمٍ إلـــــى شـــــاف أول الــربـــع رداد

إلــــــى أبــلــجــوا حـيـضـانــهــا لـلـفـتـيـلــة *** يـرمــي إلـــى سـمــع الـزعـازيــع بــركــاد

الجـيـم جــل الـلــي خـلــق نـــور خـلــي *** وحـســن الـتـهـايـا مـقـعــده فــــوق زلّــــي

شـبـه القـمـر شفـتـه وهــو مــا فـطـن لـــي *** أوجـس صوابـي يـا ابـن فيـحـان يــزداد

بالله يــــــا مــــــروي شـــبــــاه الـرهــيــفــة *** لــعــيـــون بــــــــراق الــثــنــايــا حــلــيــفــه

يـاقـلــب يـالـلــي مــثـــل كــافـــور لـيــفــه *** يـبـسـت عـروقــه حـايــلٍ عــقــب جــــداد

الــحــاء حـلـفــت ويـشـهــدون الـخـلايــق *** إنــــه كــمــا الــــدرة بــوســـط الـرفــايــق

ياقـلـب يالـلـي مــن شـقـا البـيـن ضـايــق *** حــارب لـذيــذ الـنــوم والـشــرب والـــزاد

الـــــزاد مــأكـــول الــمـــلا مــــــا بـغـيــتــه *** لـــي جـــت كـواريــج الـمـغـارب رمـيـتــه

إن كـــان مـجـمـول الــحــلا مــــا ولـيـتــه *** فـدنّــوا لــي مــن نـقـوة الهـجـن وشــداد

الـخـاء خـديــده بـالـدجـى لـــه لعـيـجـي *** والعـيـن هــي ويّــا الـهـدب لــه لجـيـجـي

خـوتــم عـلــى قـلـبـي وطـيّــر هـجـيـجـي *** وبــنــى بـقـلـبـي لـــــه مـقـاصـيــر وعــقـــاد

عــقـــاد يـالــلــي مــاكـــر الـــغـــرّ يــغــويــه *** تـمـشـي عـلــى الـطـاعـة لعـيـنـي قـوافـيــه

إن كـــان مــــا يــــدري فـحــنــا نـعـاديــه *** تـرف الحشـا نــوره زهــى الـوجـه بـفـراد

الـــــدال دعــنـــي يـاعـشـيــر الــســكــارى *** نــعـــدي عـلـيـهــم مــيـــوةٍ مـــــع غـــبـــارا

نـنـخـي هـــل الـبــارود وأهـــل الـمـهـارا *** والــلــي يــــذلّ مــــن الـمـلاقــاة شـــــراد

شـــــراد يـالــلــي مـــــن قـريــنــه يــذلـــي *** لــي مــنّ ضــرب السـيـف بالـربـع حـلّــي

أمـشــي عـلــى الـطـاعـة لعيـنـيـك يـالـلـي *** عـزلــه كـمــا عــــزّل أولّ الــريــم مـنـقــاد

الــــذال ذالــــي حــــزّة أربــــع سـنـيـنـي *** أعـــول كـمــا تـعــول خـلــوج القـطـيـنـي

خــــــذوا ولـــدهـــا ســـربـةٍ مـعـتـديــنــي *** قـامــت تـحــنّ وتخـتـبـط بــيــن الأ ذواد

تـحـسـب هـــل الأ ذواد لــــه صـادقـيـنـي *** قـلــبــه تـكــســر مـــــن كـثــيــر الـحـنـيـنـي

مـــــا تـرحــمــون الــقــلــب يـالـعـاذلـيـنـي *** خلوه يوجف من هوى الزين وش عاد؟

الــــراء رمــانــي يــــوم لــبــس الـمـعـانـي *** بـمـجــدّلٍ يـشــبــه عــريـــش الـحـصـانــي

إلـــــى ضــحـــك بـمـبـلـجـات الـثـمــانــي *** بـــرقٍ غـطــاه الـنــوّ مـــن عــقــب رعّــــاد

بــــزيـــــاد يـــــــــروي حــــربـــــةٍ للهواوي *** مــا أظــنّ يـبـرى لــو تـطـيـب الـمـكـاوي

يـــــارب لا تـقــطــع شـــفـــاة الـــرجـــاوي *** دنّــوا لـنـا مـــن نـقــوة الـهـجـن وشـــداد

والـزاي زاهــي الـوشـم فــي نــور خــده *** ومـــجــــدلات فـــــــوق مــتــنـــه يـــكــــده

لا وا عــنــا مـــــن بــيّـــح الــيـــوم ســـــدّه *** وحــارب لـذيـذ الـنـوم والـشـرب والـــزاد

الـــــزاد مـطــعــوم الـــمـــلا مــــــا بـغـيــتــه *** ولــــو جـمّـعــوا مــــال الـبــواشــا رمـيــتــه

مــــادام ذبّـــــل صـاحــبــي مـــــا ولـيــتــه *** عــســى محـبّـتـهـا عــلـــى زيـــــن تـنــقــاد